PLATFORM BERSEPADU HALAL

Pangkalan data produk dan perkhidmatan halal menyediakan para pemain industri dengan akses kepada pemain halal global, memberikan perniagaan anda kelebihan daya saing untuk memanfaatkan industri yang semakin berkembang.