“Rakan Niaga Halal Anda Yang Dipercayai”

Halal Development Corporation (HDC) menyediakan perkhidmatan yang bersepadu, membolehkan kami untuk memudahcarakan perniagaan anda bagi memangkinkan pertumbuhan potensi pasaran halal anda.  Kami membantu memperkukuhkan lagi perniagaan anda, membuka lebih banyak peluang serta sumber yang belum diterokai dalam salah satu segmen pengguna yang kini sedang berkembang pesat di dunia.


Bekerjasamalah dengan kami untuk memajukan perniagaan anda dalam salah satu segmen yang terpantas berkembang dalam Ekonomi Dunia Baharu.