Peranan Kami

Memudahcara penyertaan pemain industri ke dalam ekonomi halal untuk meningkatkan eksport halal Malaysia dan pelaburan langsung ke dalam taman-taman industri halal 

Tanggungjawab Kami

logo9-01

Memberi khidmat nasihat mengenai peluang dalam pasaran halal dan rantaian nilai

logo8-01

Merumuskan strategi dan inisiatif yang menyokong agenda pembangunan sosioekonomi Negara

logo 5-01

Memudahkan penyertaan dan perkembangan peserta industri halal

logo6-01

Mempromosi jenama Halal Malaysia di seluruh dunia

logo7-01

Menyelaras dan melaporkan indeks prestasi kepada inisiatif yang dilaksanakan

logo4-01

Tambah nilai ke atas inisiatif pembangunan bakat

logo3-01

Memudahcara pembangunan nilai tambah kepada rantaian halal dan patuh Syariah

logo2-01

Memudahkan hubungan antarabangsa dan kerjasama terhadap pulangan yang berfaedah daripada segi pelaburan, perdagangan dan maklumat - kepakaran - perkongsian teknologi

logo1-01

Memudahkan pengurusan inisiatif dan isu berkaitan industri halal