KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Hairol Ariffein Sahari

Ketua Pegawai Eksekutif

PEMBANGUNAN INDUSTRI

Hanisofian Alias

Ketua Pegawai, Pembangunan Industri

KEWANGAN DAN PEROLEHAN

Ainul Azman Ainul Jamal

Ketua Pegawai, Kewangan

KOMERSIAL

Mohd Zamulud Awang Kechik

Ketua Pegawai, Komersial

KOMUNIKASI KORPORAT

Norashekin Yusof

Ketua Pegawai, Komunikasi Korporat

Carta Organisasi