MAJLIS PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN HALAL MALAYSIA

Sebagai Sekretariat Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia, HDC bekerjasama dengan pelbagai kementerian berkaitan halal untuk memastikan pertumbuhan industri halal menyumbang secara signifikan ke arah pembangunan sosioekonomi dan selaras dengan aspirasi kerajaan. Bergerak juga di luar industri makanan dan minuman tradisional, pembangunan ini diperluas ke perniagaan farmaseutikal dan kosmetik, pelancongan dan sektor perkhidmatan lain.

STRUKTUR MAJLIS

Mesyuarat MPIH Bil. 1-2023

Mesyuarat MPIH Bil. 2-2023