HALAL INDUSTRY MASTER PLAN 2030
Industri Halal global dijangka berkembang pesat, disokong oleh pertumbuhan penduduk Islam dan peralihan permintaan secara global daripada orang Islam dan bukan Islam ke arah penggunaan beretika. Oleh itu, Pelan Induk Industri Halal 2030, bertujuan untuk memanfaatkan peluang ini dengan memanfaatkan infrastruktur industri Halal Malaysia ke arah menjadi peneraju global industri Halal. Memandangkan kesan pandemik Covid-19, draf awal HIMP 2030 telah dikaji semula untuk menampung perkembangan terkini dalam industri Halal serta menambah baik inisiatif untuk hasil yang lebih disasarkan dan berkesan.

Untuk menangkap peluang ini dan memastikan rakyat terus maju, beberapa langkah berimpak tinggi dan berani perlu diambil untuk mengekalkan manfaat jangka panjang semua. Langkah-langkah ini adalah selaras dengan inisiatif seluruh negara oleh Kerajaan Malaysia untuk mempercepatkan peralihan Malaysia kepada ekonomi yang lebih berasaskan pengetahuan dan untuk meningkatkan taraf hidup negara. Pelan Induk ini berkongsi objektif yang sama seperti yang dinyatakan dalam tujuh Teras Strategik kepada tonggak Malaysia MADANI dan dengan itu bertujuan untuk menyokong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang mampan.

Tema ‘Prominent, Visible and Globalized Halal Malaysia’ menggambarkan matlamat Malaysia untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui peneraju industri Halal global. Pembangunan industri Halal domestik akan digariskan dalam pelan induk ini untuk mewujudkan juara tempatan yang mampu menguasai pasaran Halal global dan meletakkan diri mereka sebagai pemain penting merentas rantaian bekalan industri Halal.