News

HDC Agensi dibawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Halal Development Corporation (HDC) atau Perbadanan Pembangunan Industri Halal merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Antara peranan HDC adalah untuk memperkasa industri halal negara dengan meningkatkan ruang pasaran, menghasilkan lebih banyak kepakaran dalam bidang tersebut dan meningkatkan jumlah penyertaan syarikat tempatan dalam pasaran halal global.

Saya menyeru supaya lebih ramai usahawan tempatan bersama-sama melangkah setapak lagi ke hadapan dalam usaha mempertingkatkan pemasaran produk dan perkhidmatan halal. Pihak Kementerian Hal Ehwal Ekonomi melalui HDC bersedia membantu. #MEA #HDC #WTT

Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali – Facebook
Kementerian Hal Ehwal Ekonomi