News

Bantuan untuk PKS tempatan dalam perjalanan halal mereka

THE Star baru-baru ini bercakap dengan ketua pegawai eksekutif Alliance Islamic Bank Rizal IL-Ehzan Fadil Azim mengenai industri halal tempatan dan bagaimana bank itu membantu perniagaan yang berminat dalam perjalanan halal mereka.

Mengapakah terdapat permintaan yang semakin meningkat untuk perniagaan ke dalam segmen halal?

Industri halal terus mendapat tarikan. Di peringkat global, saiz pasaran industri bernilai AS$3tril (RM13.34tril). Ia kini dijangka mencecah AS$7.7tril (RM34.25tril) menjelang 2030.

Lebih dekat dengan negara sendiri, eksport halal tahun ini dijangka melepasi paras pra-pandemik RM42 bilion.

Terdapat juga kebimbangan lain yang semakin meningkat tentang keselamatan makanan, kelakuan perniagaan yang bertanggungjawab dan jaminan kualiti, terutamanya sejak bermulanya Covid-19. PKS boleh memanfaatkan peluang ini untuk pertumbuhan perniagaan mereka dengan memanfaatkan pasaran halal bernilai trilion dolar yang teguh.

Apakah cabaran yang dihadapi oleh perniagaan dan bagaimana Alliance Islamic Bank boleh membantu?

Beberapa cabaran termasuk kekangan modal, persaingan sengit, teknologi ketinggalan zaman, rangkaian perniagaan yang terhad dan kekurangan pengalaman.

PKS biasanya tidak mendapatkan pensijilan halal kerana kekurangan pemahaman yang betul, kerumitan proses yang dirasakan dan batasan kewangan.

Matlamat kami adalah untuk menyediakan PKS akses kepada rangkaian kepakaran yang lebih luas untuk menyokong mereka sepenuhnya sepanjang proses.

Terangkan apakah program “Halal dalam Satu” dan perkara yang ditawarkan kepada pemilik perniagaan.

Program Halal dalam Satu Alliance Islamic Bank telah ditubuhkan pada 2020 sebagai ekosistem halal yang menyediakan sokongan kewangan dan bukan kewangan kepada pemilik perniagaan yang menceburi ruang halal untuk berkembang dan berjaya.

Ia menawarkan bimbingan dan tunjuk ajar, sokongan pensijilan, penilaian kesediaan halal, akses kepada platform e-dagang dan rangkaian pasaran global, pembiayaan patuh Syariah, serta khidmat nasihat.

Kerjasama kami dengan rakan kongsi berkisar tentang memenuhi mandat Halal dalam tiga cadangan nilai One – Sediakan Halal, Tumbuh Halal dan Dana Halal.

Mereka menyokong setiap cadangan nilai dengan menyediakan perkhidmatan pelengkap dalam ekosistem Halal dalam Satu.

Sebagai contoh, kami bekerjasama rapat dengan salah seorang rakan kongsi kami, HQC Commerce, untuk membantu PKS memahami proses pensijilan dan memenuhi syarat untuk mendapat pensijilan halal.

Kedua, kami membantu perniagaan berkembang dengan membolehkan akses pasaran. Rakan kongsi seperti HIP (Platform Bersepadu Halal) Perbadanan Pembangunan Halal menyediakan platform untuk PKS mengembangkan dan menghubungkan perniagaan mereka dengan pembekal dan pengguna global.

Akhir sekali, kami menawarkan pembiayaan patuh Syariah kepada pemilik perniagaan yang memerlukan modal kerja untuk mengembangkan perniagaan mereka atau mengubah suai premis mereka.

Dengan kemasukan eJazmine, Fusionex, Institut Penyelidikan Halal Antarabangsa (INHART), Halal Development Corporation (HDC) dan Halnex Sdn Bhd, program Halal in One disokong oleh sembilan penyedia penyelesaian pasaran halal. Bersama rakan kongsi kami, kami telah membantu lebih 100 perniagaan dalam perjalanan halal mereka.

Bagaimanakah Halal in One boleh membantu PKS yang disahkan halal berkembang lagi?

Bank menyediakan pilihan pembiayaan lain untuk pemilik perniagaan, terutamanya untuk perusahaan mikro dalam industri halal. Untuk memenuhi keperluan pembiayaan mereka dengan cepat, pemilik boleh mendapatkan pembiayaan patuh Syariah tanpa kerumitan sehingga RM1,000,000 sepenuhnya secara digital melalui Perniagaan PKS Digital Alliance Bank. Proses yang dipermudahkan membolehkan pemilik perniagaan memohon dan menjejak status permohonan mereka dengan mudah pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja.

Bank juga menyokong perniagaan melalui Portal Penyelesaian BizSmart®nya.

Platform komuniti perniagaan dalam talian sehenti ini membolehkan pemilik perniagaan menjangkau pelanggan baharu dan mengakses lebih 200 penyelesaian dan sumber rakan kongsi pada kadar keutamaan. Ia menawarkan pelbagai penyelesaian perniagaan yang membantu perniagaan mendigitalkan, mengakses pasaran baharu, mengamalkan amalan kemampanan dan mendapatkan nasihat.

Apakah yang seterusnya untuk Halal in One tahun kewangan ini?

Kami berhasrat untuk menjadi pusat kecemerlangan bagi inisiatif halal, perusahaan sosial dan kemampanan serta menyumbang ke arah visi Malaysia untuk menjadi hab halal global.

Tahun kewangan ini, bank itu akan menyediakan RM400 juta dalam pembiayaan patuh Syariah untuk membantu lebih ramai pemilik perniagaan berkembang dalam sektor halal.

Perniagaan yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut atau memohon program Halal in One boleh pergi ke https://www.alliancebank.com.my/halal-in-one.

source : Berita Kini